Проект "Неизпратени писма"

Unsent Letters

План на училищен проект / School Project Action Plan

Славка Бориславова, Боряна Ангелова / 

Slavka Borislavova, Boryana Angelova

Заглавие / Title

Неизпратени писма / Unsent Letters

Цели / Objectives

 • Образователни / Learning: 
 • Запознаване със съдбата на децата по време на Холокоста / Learning about the fate of children during the Holocaust
 • Да запознае децата с техните права и задължения / Introducing children's rights and responsibilities
 • Възпитателни / Educational:
 • Развиване на емоционалната интелигентност и изграждане на качества у децата: толерантност, съпричастност, приемане на различните, нетърпимост към социалните неправди / Developing emotional intelligence and building qualities in children: tolerance, empathy, acceptance of different, intolerence of social injustice

Продължителност / Duration

октомври - май / October - May

Кратко описание / Short description

Проектът ще бъде осъществен с участието на ученици от ПИГ 2a и 3а клас в Занимания по интереси и 6 а,б клас в допълнителния час на класа.

The project will be implemented with the participation of the students from grade 2a and 3a as afternoon Activities by Interest and grades 6a,b in the sitizenship classes

Основни дейности / Main Activities:

-Запознаване на децата от 6ти клас с историческата обстановка 1941-1945 год. и Холокоста / Introducing students from 6th grade to the historic background 1941 - 1945 and to the Holocaust

- Кръгове на личността - Пет неща които те определят като личност / Пет любими дейности / Circles of Identity; Five things to define you as a person / Five favourite activities

- "Момчето с раираната пижама" - филм за две деца от двете страни на оградата - обсъждане в 6ти клас / "The Boy in the Striped Pijamas" - two children, each on a different side of the fence

- "Асиа Раберман или когато животът ти е последователност от "може би" - разказ на оцеляла от Холокоста / "Assia Raberman or when your life is a sequence of MAYBES"- reading the story of Assia Raberman - Holocaust survivor

- Назад във времето - припомняне участието на учениците в проекта Пеперудите част от Holocaust Remembrance Days - A Global Dreamers.org Collaborative Project We will never forget! / Back in time - a reminder of students' participation in the project Butterflies, part of Holocaust Remembrance Days - A Global Dreamers.org Collaborative Project We will never forget! 

.

- Четене на избрани откъси от книгата Дневникът на Ане Франк и обсъждане в 6ти клас / Reading of selected excerpts from the book The Diary of Anne Frank and discussion in 6th grade

- Проучване в интернет за снимки и имена на деца, изчезнали по време на Холокоста и изработване на презентация - 6ти клас /Research on the Internet for photos and names of children who disappeared during the Holocaust, PowerPoint presentation - 6th grade 

- Разглеждане и обсъждане на снимките - 2ри и 6ти клас заедно / Both 2nd and 6th graders will see the PowerPoint presentation and talk about the children

- Писма на учениците от 2ри клас, адресирани до децата от снимките които ще бъдат прочетени на учениците от 6ти клас / Letters of students from 2nd and 3rd grade addressed to the children from the pictures that will be read to students from 6th grade

- Конкурс за есе на тема " Неизпратени писма"- 6ти клас / Essay competition Unsent letters in 6th grade

- Запознаване с Конвенция за правата на детето на ясен за деца и млади хора език - адаптирана версия на Уницеф - 2ри, 6ти клас / Introducing the UN Convention on the Rights of the Child In Child Friendly Language to the students 

- Интерактивна игра "Аз имам право....., но и отговорността........" - 2ри, 6ти клас / I have the right...... and responsibility ......... - interactive game

- Дискусия за правата на децата на тема Минало и бъдеще - 6ти клас / Discussion on the rights of children: Past and future - 6th grade 

- Отбелязване на международния ден в памет на жертвите на Холокоста - изработване на постери с написаните писма и снимките на децата до които са адресирани. 2ри, 6ти клас / Posters with the written letters and the photos of the children to whom they are addressed. 2nd, 6th grade

- Обявяване победители в конкурса "Неизпратени писма" и прочитане на есетата в училище / Announcing winner in the essay completion. Reading the essays in class.

Необходими ресурси / Resources

Интернет, "Момчето с раираната пижама" - филм, "Дневникът на Ане Франк" - книга, Конвенция за правата на детето, Флаш карти за играта "Аз имам право....., но и отговорността........", Разпечатани снимки на деца PowerPoint презентации / Internet, "The boy in the striped pyjamas" - a film, "The Diary of Anne Frank" - a bookThe UN Convention on the Rights of the Child In Child Friendly Language, Flash cards for the interactive game "I have the right...... and responsibility .........", Printed photographs of missing children during the Holocaust, PowerPoint Presentations                                                                                                                                                                               

.

Реализирани дейности по проекта

  •     Кръгове на личността / Circles of Identity

 • Учениците създават микромодел на своята личност, като описват себе си, чрез това което обичат и което ги прави пълноценни личности. Задрасквайки кръг след кръг под натиска на въображаемо събитие или личност, те се докосват до историята на Холокоста и това което е било отнето на еврейските деца - игри, училище, приятели, семейство, личност, живот. 

      Students create a micromodel of their own identity describing themselves through things that they like and that make them full persons. As they cross circle by circle under the pressure of an imaginary event or a peson, they can feel the story of Holocaust and all that was denied to the Jewish children - games, school time, friends, a family life, a personality, a life.


 • Училищно кино / School Cinema

 • "Момчето с раираната пижама" 
 • "The Boy in the Striped Pyjamas"Видео-дневник на ГЦОУД 2.а клас

 • Video - diary 


https://youtu.be/MRI5QZmqzV8

Кръгове на личността / Circles of Identity 

Съвместна дейност 2a - 6б клас 

Коя е Ане Франк? / Who is Anne Frank?

https://youtu.be/teAAVqq3mPs  Представяне на 2а клас

Grade 2 - introduction

https://youtu.be/cJZhea5lQ04  

Проучвателска дейност - 6б клас

Grade 6 - Research activity

https://youtu.be/VQpOvQzCOqk  

Ще бъде детска планета 

Planet of the Children


10 март 
Отбелязване датата на спасяването на българските евреи и почитане паметта на децата, които  са изчезнали по време на Холокоста

10th March - Holocaust Day in Bulgaria

    Децата от групата на 2. клас отбелязаха 10 март, като нарисуваха звездно небе. Всяка звезда получи име на дете изчезнало през годините на войната.         Най-ярката звезда, която озари небето в класната стая на 2.клас беше за Ане Франк. 

    Децата научиха, че България е спасила една голяма част от своите евреи, но видяха и снимка на малката Ети Пардо от Солун, която за съжаление изчезва, като много други деца в лагерите през войната.

Училищно кино school cinema


Принцът на Египет

https://www.youtube.com/watch?v=yWs81poMgiM   Децата от 2. клас изгледаха с голям интерес в рамките на 2 учебни часа невероятния филм за Моисей - една библейска история, която даде ясна представа на второкласниците какво е да си роб, онеправдан, подложен на страдания и гонения. 

Ден на толерантността в 6. а и 6.б клас

Думи, които нараняват

    Учениците от 6б. клас, в рамките на проекта, реализираха дейност, в която съприживяха разрушаващата сила на думите, които поставяме като етикети в ежедневието си. Някой обидни, други подигравателно-агресивни, всички те ни нараняват по един или друг начин. Приели буквен облик и поставени във възходяща градация -  шегите, закачките, унизителните шеги, болезнените обиди, изключително болезнените обиди, разкриха на децата реалния свят, в който общуват.

    Акцент, като препратка към миналото и темите по социална справедливост, бяха обидите на етническа основа/ циганин, мангал, чернилка /

    Предразсъдъците и стереотипите, които дават начало на обидните етикети бяха обсъдени и децата стигнаха до крайната идея, че сами строим граници и разделяме хората.

Photo gallery


Подготовка за писане на писмата

      Децата от 2.а клас си припомниха на кого и защо ще пишат своите послания-писма. Часът премина много емоционално като основно темата беше животът на Ане Франк и защо "искам да бъда писател като нея". 

      Децата споделиха, че много обичат да си пишат на различни листчета мисли, желания и не са по- различни от Ане. 

      Част от работата е записана на видео. Надявам се да се усети желанието и страстта за работа на тези малки личности, които вече имат изявена гражданска позиция.

Децата рисуват света

Проучвателна дейност по проекта / Research activities

    Поради огромният интерес на второкласниците от групата към всичко свързано с Ане Франк и децата изчезнали по време на Холокоста, добавих дейност, в която разглеждахме рисунки, които са намерени в лагера Аушвиц. Децата нарисуваха картини с подобен сюжет, но с много цветове и радост в тях.

Photo gallery


Всички дейности по проекта събрани в картини и звук.