Поуки от миналото - действия за бъдещето

"Поуки от миналото- действия за бъдещето"

Преподаване по темите Холокост и социална справедливост

Летен семинар

Благоевград, 24-28 юли 2016 г.

Проектът е разработен от Института Олга Ленгиел и Мемориалната библиотека съвместно с Американския университет в България, Министерство на образованието на Р България и Израело-българския институт.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на образованието по отношение на Холокоста и социалната справедливост в България. Програмата ще предостави широки възможности за интегриране на национални и международни подходи при преподаването на тези теми и разбирането на съвременната приложимост на тази важна част от съвременната история.

Конкретните цели на програмата са:

  • да се развие информираността на преподавателите относно историческите и съвременните диалектически дискусии за Холокоста и други случаи на социална справедливост;
  • да се развие разбирането на преподавателите за въздействието на стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията срещу отлени хора, групи или общества;
  • да се развие разбирането на преподавателите за живота на евреите преди и след Холокоста;
  • да се повиши признанието за новаторските методи на преподаване, концентрирани върху учениците, включително извънкласни дейности и партньорство между училища и други институции и организации;
  • да се насърчи създаването на единен подход към образованието относно Холокоста и човешките права.

Преподаватели от цяла България ще имат възможността да придобият познания от международно признати лектори, да общуват с оцелели и да мислят творчески и в сътрудничество по отношение на това как трябва да се преподават темите за Холокоста и социалната справедливост. Ще бъдат използвани разнообразни методи, чиято цел е да се насърчи ангажираността на участниците, техните разсъждения и високо ниво на взаимодействие: презентации, анализи, дискусии, размисли, работа в групи, видеоклипове, посещения на автентични места, гост-лектори, разкази на оцелели и др.

Методологията на обучението се концентрира върху обучаваните, основава се на принципите на подхода за външно обучение и образование, основано на човешките права.


Лекции

Холокостът в Европа. Европейска историография и национални митове, свързани с Холокоста -

лекция на Раду Йоанид

Разказ на оцеляла - Асиа Раберман


Лекции

Акултурационна ориентация в съвременното общество


Идентичност

Стереотипи, предразсъдъци и дискриминация

Пирамида на омразата

Холокостът в съседните на България държави - лекция на Раду Йоанид

Пирамида на съюзници - справедливите, безучастните и участващите

Подход в образованието, основан на човешките права


История на антисемитизма - лекция на Диего Лучи

Отпътуване за София

Посещение на синагогата в София

Кашерна вечеря

Евреите в България по време на Втората световна война - лекция на Михаел Бар-Зоар

Преподаване на Холокоста и социалната справедливост- подходи и методи


История на антисемитизма - лекция на Диего Лучи (продължение)

Евреите в България по време на Втората световна война - лекция на Михаел Бар-Зоар(продължение)

План за действие

Оценка


Ученици посетили Яд Вашем споделят своя опит.


Лектори

Оана Нестиан Санду- Институт Олга Ленгиел и Мемориалната библиотека

Оана Нестиан Санду е международен експерт по междукултурно образование и образование в сферата на правата на човека. Тя е доктор по социална психология и има богат опит като обучител на преподаватели в Европа от името на Междукултурния институт в Тимишоара и Съвета на Европа.

Раду Йоанид- Мемориален музей на Холокоста в Съединените американски щати

Раду Йоанид е директор на Отдел "Международни архивни програми" в Мемориалния музей на Холокоста в Съединените американски щати в столицата Вашингтон. Той е доктор по философия и история. Той е автор на няколко книги, посветени на антисемитизма и Холокоста.

Диего Лучи - Американски университет в България

Диего Лучи е доцент по история и философия, завеждащ катедра "История и цивилизации" в Американския университет в България. Изследователската му дейност се концентрира предимно върху философията на Просвещението и историята на отношенията между евреи и неевреи. Той е автор на две книги и съ-редактор на три тома, посветени на тази тема.

Михаел Бар-Зоар

Михаел Бар- Зоар е автор на бестселъри и оратор на международната сцена, както и лауреат на множество международни награди, сред които орден "Мадарски конник" и званието "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет. В една от книгите си- "Извън хватката на Хитлер"- героичното спасяване на 50 000 евреи от Холокоста по време на Втората световна война, той описва борбата на българския народ и изтъкнатите му фигури от църковните среди, профашистки настроеното мнозинство в парламента, царя и общественото мнение, за предотвратяването на депортацията на българските евреи.

АсиаРаберман

Асиа Раберман е родена в Полша през 1926 г. Тя прекарва годините на войната, укривайки се при местно католическо семейство. След края на войната тя заживява в Израел, където работи в сферата на социалните дейности с деца с емоционални проблеми и проблеми с концентрацията. Управлява клиника с повече от 500 деца в рамките на голяма институция. Участва в израелски делегации до Европа, които представляват Израел на международни семинари и лекции, посветени на Холокоста. В момента г-жа Раберман е в пенсия и прекарва времето си помагайки на деца и ученици на доброволни начала.

Соня Крънчева

Соня Крънчева е старши учител по история и цивилизация и английски език в СОУ "Братя Каназиреви" - гр. Разлог. Притежава I ПКС и има 18 години стаж. От 4 години работи по различни проекти свързани с Холокоста. Тя е миналогодишен участник в семинара, а през тази година участва в обучение в Ню Йорк, организирано от института "Олга Ленгиел". През 2015 г. е удостоена с наградата "Златна ябълка" за добър педагогически опит, провеждането на открити уроци и използването на иновации в обучението.

Драгомир Дачев

Драгомир Дачев е млад учител по история и цивилизация в СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Притежава само 3 години педагогически стаж, но работи усилено в сферата на българското образование. Той е миналогодишен участник в семинара, а през тази година участва в обучение в Ню Йорк, организирано от института "Олга Ленгиел".